0898 544 773
Сондиране за геоложки, хидрогеоложки и инженерногеоложки проучвания
 • Аква тера консулт ЕООД

  Аква тера консулт ЕООД

  Изготвяне и изпълнение на проекти за изграждане на водовземни съоръжения, реинжекционни системи, санитарно-охранителни зони и др.

 • Helping Your Business Growth

  Аква тера консулт ЕООД

  Изготвяне на доклади за ОВОС, екологични оценки, екологични и технически концесионни анализи;

 • The Best Quality Connection

  Аква тера консулт ЕООД

  Сондиране за геоложки, хидрогеоложки и инженерногеоложки проучвания;

Изготвяне

Изготвяне и изпълнение на проекти за изграждане на водовземни съоръжения, реинжекционни системи, санитарно-охранителни зони и др.;

Сондиране

Сондиране за геоложки, хидрогеоложки и инженерногеоложки проучвания; Проектиране на укрепителни съоръжения; Мониторинг на подземни води.

Заздравяване

Заздравяване на земната основа; Лабораторен анализ на земни проби; Изпълнение на геотехнически проучвания;

Проектиране

Проектиране, проучване и консултантска дейност в областта на инженерната геология и хидрогеология.

гр. София, кв. Христо Смирненски, район Слатина, ул. „Спътник” № 21

Последни проекти

Аква тера консулт ЕООД
zoom
Аква тера консулт ЕООД
zoom
Аква тера консулт ЕООД
zoom

ЗА НАС

Фирма „АКВА ТЕРА КОНСУЛТ” ЕООД е основана през 2005 г. и има издадени сертификати ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004 за извършването на различни дейности, обхващащи проектиране, проучване и консултантска дейност в областта на инженерната геология и хидрогеология. Дружеството членува в Българската Асоциация по Подземни Води (БАПВ).

 • Изпълнение на геотехнически проучвания;
 • Изготвяне и изпълнение на проекти за изграждане на водовземни съоръжения, реинжекционни системи, санитарно-охранителни зони и др.;
 • Сондиране за геоложки, хидрогеоложки и инженерногеоложки проучвания;

Аква тера консулт ЕООД

 • Лаборатория по земна механика

  Aпарати за едноплоскостно срязване, компресионни апарати (одометри), набор от апаратура за определяне на физични показатели. Лабораторните изпитвания се извършват съгласно БДС и CEN ISO/TS 17892;
 • Полева техника

  Полева техника за извършване на динамична пенетрация – лек, тежък и свръх тежък тип пенетрометър (DPSH);
 • Помпени агрегати

  Помпени агрегати за извършване на опитно-филтрационни изследвания;
 • Локация

  Офисът на фирмата е в гр. София, кв. Христо Смирненски, район Слатина, ул. „Спътник” № 21. Постоянният брой служители на „АКВА ТЕРА КОНСУЛТ” ЕООД е 10 експерта. Дружеството се управлява от инж. Любомир Ангелов и разполага със следното собствено оборудване

 • Услуги

  1. Проектиране на укрепителни съоръжения;
  2. Заздравяване на земната основа;
  3. Изготвяне на доклади за ОВОС, екологични оценки, екологични и технически концесионни анализи;
 • Услуги

  1. Лабораторен анализ на земни проби;
  2. Мониторинг на подземни води.
  3. Изпълнение на геотехнически проучвания;
  4. Сондиране за геоложки, хидрогеоложки и инженерногеоложки проучвания;
 • Контакти

  Адрес: София, кв. Христо Смирненски, район Слатина, ул. „Спътник” № 21

  Телефони: 0898 544 773 / 02 971 11 54
  Факс: 02 419 31 25
  Email: atconsult@abv.bg
  Web: www.aquateraconsult.com